قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از وب سايت بانتا فيلم

اولين سايت مستقل پخش آنلاين فيلم و سريال كوردي در ايران

برابر مقررات و ضوابط قانوني جمهوري اسلامي ايران در قبال دريافت حق اشتراك پخش آنلاين فيلم و سريال هيچگونه دانلود غيرقانوني صورت نگيرد در اين صورت تمام حق و حقوق محتوا اين سايت به مالكيت شركت پريا فيلم حقيقت با ثبت ٥١٤ داراي مجوز فعاليت از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان با برند تجاري بانتا فيلم مي باشد و اين شركت در قبال هرگونه سو استفاده غيرقانوني و دانلود ، پخش محتوا و اثر هاي اين سايت از سازمان هاي مرتبط پيگيري خواهد كرد و تمامي ضرر و زيان را خواهان شد .

لذا خواهشمنديم از هرگونه دانلود غيرمجاز ، پخش اثار و محتوا سايت بانتا فيلم جداً خودداري فرماييد .

تمامي حقوق و مزايا اين سايت مربوط به شركت پريا فيلم حقيقت ( بانتا فيلم ) مي باشد .

تمامي محتوا و آثار پخش در اين سايت به حق مالكيت شركت پريافيلم حقيقت ( بانتافيلم ) مي باشد .

هرگونه دانلود و پخش غيرمجاز برابر مقررات و قانون جمهوري اسلامي ايران شامل مجازات و مجرم شناخته خواهد شد .

شركت پريا فيلم حقيقت در صورت هرگونه تخلف از كاربرهاي اين سايت حق دارد از طريق مراحع قضايي پيگيري كند .

در صورت هرگونه سوال و پشتيباني با شماره تماس  33165197 -087 تماس حاصل فرماييد.

مالكيت اين سايت بر عهده شركت پريافيلم حقيقت ( بانتا فيلم ) مي باشد .

حق كپي رايت و مالكيت براي شركت پريافيلم حقيقت ( بانتافيلم ) محفوظ مي باشد .

شركت پريا فيلم حقيقت ( بانتافيلم )